Út a jövő társadalma felé!

A jövő vállalkozása a Közösségi Vállat!

A vállalkozási formának, amelyik a szerves társadalom a gazdasági tevékenységét szervezi, elsődleges feladata a tagjai számára a boldogulás feltételeinek magas szintű biztosítása.

Mik ezek:

  • Tiszta ivóvíz
  • Tiszta, egészséges élelem
  • Energiaellátás
  • Lakás, amit soha, senki nem vehet el tőle

Végül a legfontosabb, egy közösség, ahol megbecsülik és számítanak rá. Ahol számíthat a közösség erejére, segítségére, hogy a fentebb felsorolt elemek egyike se hiányozhasson, soha az életéből.

 

 

A Közösségi Vállalat!

 

Mik a különbségek a jelenlegi és a jövő gazdasági életének szereplői között?

A piacgazdaságban a profit áll a középpontban, a Közösségi Vállaltnál az EMBER!

A versenyszférában a technológia, a robotika a tulajdonosok felhalmozási igényét szolgálja, a Közösségi Vállalatnál a KÖZÖSSÉGET!

Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet üzletének utcai frontja Vásárosdombó és vidékén. A bejárat két oldalán illetve a bejárat fölött a szövetkezet neve és az árukínálat egy részének reklámja látható.

A jelen rendszerben megtermelt javakkal, cégek rendelkeznek, a nyereség a tulajdonosok vagyonát gyarapítja. A jövő vállalta a közössége számára termel és a közösség vagyonát növeli. Az eredményét is a közösség tagjai között osztja fel, azok biztonságát fokozza, életkörülményeit javítja vele. A felosztás módját, mértékét, irányát, közösségi döntés alapján határozza meg.

A jelen rendszerben a munkavállaló bért kap, a szerint, hogy a mi a munkaerőpiacon még elfogadható legalacsonyabb bér. A jövő vállaltában a részvevő, a FELADATVÁLLALÓ munkájáért elismerést kap, a közösség belső csereszközében jóváírva, amit a közösség piacán felhasználhat javak és szolgáltatások beszerzésére, egyéni élettrének minőségét javíthatja vele.

A munkavállaló értékét jelenleg a vállalta számára termelt haszon határozza meg. A jövő vállalatában a feladatvállaló a társadalmi hasznossága alapján jut díjazáshoz.

A társadalmi hasznossági mutató, egy mostanában kialakuló gazdasági fogalom. A lényege, hogy a társadalom minden tagja hasznos a közössége számára, akkor is, amikor nem közösségi (vállalti) munkát végez.  Ez az érték azonban különböző. A társadalmi hasznosság mértéke nem csak a jövedelemszerzésben játszik szerepet, hanem meghatározó a közügyekben való részvétel súlyozását illetően is.

A jelenlegi vállaltok a kamatalapú magán-hitelpénzrendszert használják világszerte. A jövő vállalta kettős pénzrendszert használ. Belső piacán a saját közösségi fizető eszközével működik és csak a közösségen kívüli gazdasági eseményeknél használja a nemzetközi valutarendszert.

 

 

 

Ha a pénz jelenti számodra a függetlenséget, soha nem éred el. Az egyetlen igazi biztonságot, amit egy ember elérhet az életben a felhalmozott tudás, tapasztalat és képesség jelenti. Henry Ford

 

 

A Szövetkezők szövetkezete lehet a híd, az a vállalat, mely elsőként építi ki belső rendszerében a jövő gazdasági formuláját, a Közösségi Vállaltot.

 

A Szövetkezők szövetkezete egy gazdálkodó vállalat. Jelenleg a regnáló hatalom törvényeinek megfelelve végzi tevékenységét. Eszközeivel a társaság által elindított  mozgalom számára biztosít bővülő forrást. Jogi személy ugyan, mert ma még csak így működhet.

A Szövetkezet  jogi személy ugyan, de tagjai magukért, munkájukért felelősséget vállaló, a környezetükért tenni akaró, cselekvő EMBEREK közössége.  A Szövetkezet rendszeréhez bárki csatlakozhat, aki elfogadja ennek feltételeit. A csatlakozottak egyben tagjai lesznek egy belső gazdasági térnek, a közösségi piacnak, a Szövetkezeti Vásárlói Közösségnek is.  A rendszer arra ösztönzi a tagságot, hogy a közösségben megjelenő szükségleteket a saját tagjaival elő állíttassa elő, termeltesse meg, gyártassa le.

A gazdasági tevékenység több pontján is képződhet a közösség számára bevétel. Ami a költségek levonása után eredményként marad meg, azt a társaság további bővítésekre, a működés hatékonyságának fokozására, végső soron a tagság életminőségének javítására fordíthatja. A keletkezett eredményről a Szövetkezet szabályai szerint a közösség tagjai határoznak, közösségi döntés alapján kerül felosztásra, felhasználásra. Az elosztásról hozandó döntésekben minden tagnak szavazati joga van, de a szavazataik súlyozottak, a közösségi hasznosságuk mértéke alapján.

A Szövetkezet belső piacán kettős pénzrendszer kerül bevezetésre. A Szövetkezet belső pénzrendszere, kamatmentes és fedezete a tagok értékteremtő képessége.

A formálódó közösségi vállaltban bárki vállalhat feladatot a közösség tagjai közül. A vállalás önkéntessége a végzett munka irányára, mennyiségére és tartalmára is vonatkozik, viszont a feladatvállaló, az elvállat feladat teljesítéséért személyes felelősséggel tartozik.

A felelősségvállalás a közösségért, az egyik meghatározó alapeleme a létrejövő szövetkezeti mozgalomnak. A közösségi célok megvalósítása, hosszú távon az egyén érdekeit is magas szinten képesek kielégíteni.

 

A Szövetkezet tagsága Vásárlói Közösség is egyben. Mindenkinek van tervezhető fogyasztása, de van teremtő, termelő képessége is. A KEL, vagyis a Közvetlen Ellátási Lánc ad teret az igények és a szabad kapacitások összehangolására. A rendszerben megjelennek a tervezhető fogyasztások, igények. A termelők, szolgáltatók ezek kielégítésre vállalkoznak, vagyis a kapacitásukat a tényleges keresletre hangolhatják. A KEL piacán kettős pénzrendszer kerül bevezetésre. A létszám növekedésével, egyre nagyobb mennyiség és egyre bővülő választékkal számolhatunk.

A rendszer újabb és újabb munkahelyeket teremt, ahogy növekszik, hisz egyre több igény és egyre több kapacitás koncentrálódik, a KEL piacán. A feladatvállalók munkájának elismerését a belső elszámolási rendszer tarja nyilván. Az itt szerzett egységeket a feladatvállalónk a KEL piacán költhetik el.

 

Természetesen felépül az a logisztikai rendszer is, amely gondoskodik arról, hogy a megrendelt termék, árucikk, a legrövidebb úton, a leggazdaságosabban jussanak el a fogyasztóhoz.

Ez a rendszer kiküszöböli, megtakarítja a kiskereskedelmi árrést, s mivel konkrét igényeket, megrendeléseket elégít ki, így a felesleges utaztatás, raktározás sem jelenik meg a költségek között. Ez az árrés megtakarítás pedig a termelőink, gyártóink számára teremt előnyt, vagy faraghat le a versenyhátrányából a multinacionális cégekkel szemben.

Természetesen a Szövetkezet termelőinek szavatolt és ellenőrzött minőséget kell biztosítaniuk a vásárlók számára. Ismét megjelenik a személyes felelősség vállalás!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.