Szövetségi Végrehajtási Program Javaslat

I.

 

Javasoljuk a Magyar Szent Korona jogrenden alapuló Alkotmány érvényesítését.

Törekvésünk – a Szent Korona Alkotmány köztudatba emelése.  A pártrendszer végleges felszámolása választási rendszer teljes megújítása.  A Közhatalmi politikai rendszer bevezetése.

 

II.

 

Javasoljuk a Kárpát-medence, mint a magyarság őshazájának elismerését.

A Kárpát-medence a Magyarság Ősi otthona, melyet a Szent Korona jogrendje kimond és tudományosan is bebizonyított tény.

Törekvésünk – a Kárpát haza területén zajló népességcsere program felszámolása.

 

 

III.

 

Javasoljuk a Trianoni békediktátum felülvizsgálatát.

Törekvésünk – Nemzetközi fórumokon és a köztudatban is érvényt szerezni a Magyar nemzetet ért sérelem feloldására.

 

IV.

 

Javasoljuk a törvényhozók felelősségre vonhatóságának visszaállítását.

Törekvésünk – az erkölcstelen törvényhozók azonosítása és felelősségre vonása.

 

 

V.

 

Javasoljuk a  határon túl élő magyarság helyzetének felülvizsgálatát.

A magyarság szétszakítása, elüldözése hazájából tervezett és több hullámban megvalósított program.

Törekvésünk – a hazáját elhagyni kényszerült magyarok visszatelepülésének segítse, az elszakított területen élők erkölcsi és politikai támogatása.

 

VI.

 

Javasoljuk a Magyar Nemzeti Bank közhatalom ellenőrzése alá vonását, a független Magyar Forint kibocsátását.

Törekvésünk – köztudomásúvá tenni, hogy a jelenlegi bank és pénzrendszer az adósságcsapda eszköze.

 

VII.

 

Javasoljuk a Nemzeti Vagyonleltár elkészítését és a Nemzeti Vagyon Hivatal felállítását.

Törekvésünk – Magyarország erőforrásait kiárusították, teret engedve ezzel az idegen érdekeknek.

Törekvésünk – a magyar vagyon visszaszerzése, hogy annak hasznát a magyar társadalom élvezhesse.

 

VIII.

 

Javasoljuk a független, társadalom által választott bíróság megszervezését.

Törekvésünk – objektív igazságszolgáltatási rendszer kiépítése, a bírói felelősség visszaállítása.

 

IX.

 

Javasoljuk a független magyar média megteremtését.

A média, az emberi elme és tudat befolyásolásának legfőbb eszköze.

Törekvésünk – a magyar értékrenden és hitvalláson alapuló médiarendszer felépítése.

 

X.

 

Javasoljuk a szépkorúak méltóságának elismerését.

Törekvésünk – a szépkorúak megbecsülése, mely méltó helyére emeli életüket, eredményeiket, hagyatékukat.

 

XI.

 

Javasoljuk az egészségügyi rendszer átszervezését.

Törekvésünk – egy megelőzésen alapuló, valódi test-lélek-szellem harmóniájára épülő, természetes gyógymódokat felhasználó gyógyító képzési és szolgáltatási rendszer felállítása.

 

XII.

 

Javasoljuk a Magyar Iskola rendszer kiépítést.

Törekvésünk –A szakrális világ-értelmezésünk szerinti képzési és oktatási rendszer kialakítása. Gyermekeinket magyarságra, hazaszeretetre, a magyar értékrend szellemében a személyiségük és tehetségük kiteljesítésével neveljük.

 

XIII.

 

Javasoljuk a népességgyarapodás ösztönzését, családnemesítési programok létrehozásával.

Törekvésünk – a gyermekáldás szentségének felemelése. Szülőotthonok kialakítása.

 

 

 

 

XIV.

Javasoljuk a földnyilvántartások felülvizsgálatát, a településekhez tartozó családi gazdaságok rendszerének visszaállítását.

Törekvésünk – a magyar földek a Szent Korona jogrendjébe vonása, és birtokba adása azoknak, akik rajta élnek.

 

XV.

 

Javasoljuk a Magyarország környezetvédelmi felmérését.

Törekvésünk – Termőföldünk regenerációjának hatékony elősegítése.

 

 

XVI.

 

Javasoljuk a magyar élelmiszerlánc kiépítését.

Törekvéseink – a hazai, tiszta alapanyagú, magyar élelmiszerek előállításának és kereskedelemének újbóli kiépítése.

 

XVII.

 

Javasoljuk A Magyar Kultúrát értékének megfelelő helyre emelni. 

Törekvésünk – a teljes kulturális hagyatékunk közkincsé tétele.  A Magyar Tudományos Akadémia átvilágítása.

 

XVIII.

 

 

Javasoljuk megkérdezni mind a 3200 település lakosságát javaslatainkról, törekvésünkről.

 

Egyes szám: Egy gondolat “Szövetségi Végrehajtási Program Javaslat

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.