A Szövetkezők és a vekkeróra

Ébrrrrrrrrrrrrrresztő!

Sokan emlékszünk az ágy mellé állított vekker csörgésére. Hangos berregésével a legmélyebb álmunkból is azonnal felébresztett, jelezve, hogy itt az idő!

Ébredj! Dolgod van!

A Szövetkezők Közösség is ilyen hatás elérését tűzi ki célul!  Berregni fog és felrázza az alvókat!

Ébredj! Alapos okod van rá!

És addig berreg, amíg elegen fel nem ébrednek…

 

De hogy is működik a szövetkezet? Mi benne az új, miért is remélhetnénk tőle, hogy sikere lesz, és valódi változást hoz?

A Szövetkezők Közösség építése, sokszorosan összetett, bonyolult rendszerek együttesét igényli, és ezek első megközelítésben láthatatlanok, rejtettek maradnak a felületes szemlélődő számára.

 

A Szövetkezők szervezete az út a jövő társadalma felé! De miért pont a Szövetkezők -vel sikerülne a jövő társadalmát felépíteni?

A válasz röviden ennyi: mert pont úgy épül fel, úgy működik, mint a címben említett vekker!

Lássuk be, ahhoz, hogy egy csörgőóra megszólaljon, számos alkatrészt kellett gondosan elkészíteni, azokat precízen összeilleszteni, ellátni egy energiaforrással, hogy végül a számlapon a mutatatók elinduljanak, hogy azt beállíthassuk, és végül rákiáltson az alvóra, hogy ébrrrrrrrrrrrrrrrrresztő!

Ha laikusként belenézünk az óra belsejébe, először valami káoszos összevisszaságot érzékelünk, aztán, ahogy jobban megvizsgáljuk, látjuk, hogy a céltudatosan elhelyezett izgő-mozgó alkatrészek stabilan és biztonságosan végzik a dolgukat. A kis fogaskerekek tengelyein több fogazat is van, hogy kapcsolódhassanak társaikkal. Az apró kerekek mindegyike külön-külön is egy-egy ipari műremek. Kisebbek, nagyobbak. Mind-mind más és más, de a célja, ami egységes szerkezetté formálja, az mindegyiknek ugyanaz: a rugó energiáját kordában tartva, kontrollálva megvalósítani a célt!

Ébrrrrrrrrrrrrrresztő!

 

Na és a Szövetkezők?

A Szövetkezők szerkezete, fogaskerekei is már születőben vannak. Amikor minden alkatrész a helyére kerül, minden fogazat összekapcsolódik a szomszédjaival, akkor már el is kezd „ketyegni”. Tikk-takk-tikk-takk…

 

Az előkészítés során sok esetet, kezdeményezést megvizsgáltam, és mindig azt kerestem, hogy azok miért nem hoztak érdemi változtatásokat, miért akadtak meg, miért nem terjedtek el?

Megállapítottam, hogy azért, mert vagy regionális (helyi) szinten próbálkoztak, vagy csak a társadalom valamely rétegében (szegmensében), vagy pont azon szabályok betartása, alkalmazása mellett próbáltak változást elérni, amelyek arra hivatottak, hogy konzerválják a szellemi, a lelki és fizikai kifosztásunkat.

Sok estben vezért választó, követő szerveződéstől várt eredményt a társadalom ébredezőbb fele, de a vezérek kifáradnak, vagy megvesztegethetők, megzsarolhatók…  És ha nincs már a vezér, akkor nincs is  folytatás.

Ha már tudjuk, hogyan nem működik, akkor már kereshetjük is, hogy mi hozhat eredményt, mi kell ahhoz, hogy társadalmi szintű változást várhassunk tőle.

Olyan szervező erőt és hozzá rendelt eszközöket kell kialakítani, ami társadalom teljes vertikumára kiterjedő rendszert képes üzemeltetni, ami magában foglalja a társadalom működési területeinek szinte az összes részét. Azt mindenképp, ami az egy földrajzi területen élő népcsoport minőségi életterének kialakításához, szabályozásához, működtetéséhez kell.

Decentralizáltnak kell lennie. Alapvető elvárás a rendszertől, hogy ne vezéreket éltessen, legfeljebb vezérelveket, de abból is azokat, amikben társadalmi konszenzus alakul ki. Lehet sokszínű, megférhet benne sokféle világkép, de a legfőbb elv a természeti törvények követése, az élő és élettelen környezet tiszteletben tartása kell, hogy legyen.

A rendszer nem lehet lefejezhető! Ennek a megoldása talán az egyik legnehezebb feladat!

Nos!

A Szövetkezők szervezeti rendszere ezeknek az alapvetéseknek a betartásával készül!

Ennek a rendszernek a középpontjában az EMBER áll!

A Szövetkezők rendszerében egyre-másra születnek meg a fogaskerekek, újabbak és újabbak. Amikor minden fogaskerék elnyeri végső alakját, meglesz mindegyik fogazata, amivel szervesen kapcsolódik egy vagy több másik fogaskerékhez, akkor beilleszthetjük a tengelyeiket az alaplapba, és a bonyolultnak tűnő rendszer kezd használható, önműködő egységgé, egységes szerkezetté válni. Pont úgy, mint amikor összerakják a vekkert, ráhelyezik a számlapot és végül beillesztik a mutatókat a központi tengelyre.

Az erőt, a nyomatékot a vekkerben a rugó adja, de ezt időnként újra kell feszíteni. A szövetkezet ehhez képest lényegesen magasabb szintű energiaforrással rendelkezik, ami kifogyhatatlan, örökösen megújuló: az emberi élni akarás és az alapvető létérdekünk, a boldogulás vágya!

 

Ha benned is megjelent már a vágy, egy boldogabb élhetőbb világra, akkor ne habozz, ne várj tovább!

Csatlakozz az épülő közösséghez, hogy részese lehess az élménynek, hogy elsők közt legyél, akik beindítják csörgőt!

 

Ébrrrrrrrrrrrrrrrresztő!

Egyes szám: Egy gondolat “A Szövetkezők és a vekkeróra

Hozzászólás a(z) Ács Anna bejegyzéshez Kilépés a válaszból

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.